Temel hedef öğrencilerimizin öğrenme sorumluluklarını geliştirerek yeteneklerini artırmak ve harekete geçirmektir.

Kitlesek ve bireysel başarıyı destekleyen;

  • Planlı ve bire bir etüt çalışmaları
  • Kaliteli kaynak kitap, test ve deneme sınavları
  • Uzman eğitim ve öğretim kadrosuyla 

öğrencilerin liselere giriş sınavlarına ve lise öğrenimine sağlam bir akademik altyapı oluşturulur. Ayrıca akademik başarılarını destekleyecek tüm çalışmalar rehberlik servisi ve branş öğretmenleri tarafından geliştirilip, takip edilir. Bu doğrultuda tüm veriler raporlar halinde velilerle paylaşılır.

Kulüpler çatısı altında sportif ve sanatsal faliyetlerle, müzik, resim, sineme, tiyatro ya da spor alanlarında öğrencilerin yetenekleri değerlendirilerek uygun branşlarda profesyonelleşmelerine zemin hazırlanır.

Yabancı dil öğretiminde öğrencilerin gelişim basamaklarına uygun, 4 yıllık ortaokul eğitimini kapsayan bir programla dil becerileri geliştirilir.

Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kriterlerine göre 5. sınıfta A1 düzeyinde başlayarak 8. sınıfa kadar B2 düzeyinde ulaşan öğrencilerimiz Dinleme-Konuşma-Okuma-Yazma becerilerini kazanırlar.